Op zoek naar eigen roots, botsen op betovergrootnonkels in de beeldende kunsten. Wilde familieverhalen over getormenteerde artiesten, zelfmoord... Truth or not the truth, that's the question...

Een geluk bij een ongeluk?

Het was 1888, Hendrik trok een ongunstig lot en werd opgeroepen voor de dienstplicht. Op het moment dat iemand 18 is, wordt hij ingeschreven in het militieregister. Dan wordt een eerste selectie gemaakt of men al dan niet oproepbaar is. Hendrik was goedgekeurd voor de dienst. Het leger bepaalt elk jaar hoeveel soldaten ze nodig […]

Read More

Van je familie moet je het hebben?

Hendrik Boncquet was de jongste uit een gezin van negen kinderen, geboren op 7 april 1868. Zoals dat vroeger ging, kwamen de kinderen snel na elkaar. Alleen tussen de achtste en Hendrik zat vijf jaar. Mijn betovergrootmoeder Leonie, de oudste dochter, was reeds zestien toen haar jongste broertje geboren werd. De andere zussen waren al […]

Read More

Wie schrijft die blijft?

Er is geschreven over Hendrik, een heel boek zelfs door Sander Pierron in 1909: ‘Henri Boncquet’ par Sander Pierron . Het boek werd uitgegeven bij G. Van Oest & C° Editeurs in Brussel. Door verder sporen te zoeken van Hendrik ontdekte mijn broer het boek bij antiquairs en zo kon ik ook een exemplaar bemachtigen. […]

Read More